Sofistikované podnikové informační systémy na míru pro následující obory:

 

obchodní společnosti

veřejná správa

příspěvkové organizace

služby

účetní poradenské

finanční instituce

pojišťovny

 


výrobní firmy

 

univerzální řešení


doprava

logistika

 


IT


Architektura řešení RIS

 

Systém RIS je zpracován jako aplikace typu klient-server. Variabilně lze zvolit dvou nebo třívrstvou architekturu. Dvouvrstvá architektura "databázový server - pracovní stanice" je realizována instalací kompletního aplikačního software na každé pracovní stanici s přístupem na databázový server. Třívrstvá architektura "databázový server - aplikační server - pracovní stanice" předpokládá navíc mezivrstvu mezi databázovým serverem a klientskými stanicemi v podobě aplikačního serveru, kde je instalováno aplikační programové vybavení spustitelné koncovými pracovními stanicemi. Oba způsoby lze kombinovat, tj lze např. připojit vzdálené pracovní stanice přes aplikační server (tři vrstvy) a stanice v lokální síti mít připojené přímo k databázovému serveru (dvě vrstvy).

Klientská část je naprogramována nástrojem PowerBuilder a předpokládá se její provoz na pracovní stanici s operačním systémem Windows XP, Vista nebo 7. Tyto operační systémy doporučujeme pouze ve verzi Professional.

Na straně serveru se předpokládá relační databázový systém a to buď SYBASE, ORACLE, MS SQL 2000,2008 nebo INFORMIX v prostředí operačního systému Windows 2003, 2008 nebo LINUX.

Používané operační systémy a databázové systémy zaručují maximální bezpečnost, konzistenci dat, transakční zpracování, možnost replikací, SQL standard, práci v grafickém prostředí, komunikaci s MS OFFICE apod.

Modul TOP-RIS používá jako prezentační vrstvu EXCEL a pracuje s daty čerpanými ze systému RIS buď exportem textových souborů v přesně definovaném tvaru nebo přímým načítáním prostřednictvím ODBC.

Jako HW je pro provoz systému RIS předpokládán dostatečně výkonný databázový server a pracovní stanice typu PC. V případě třívrstvé architektury musí být k dispozici ještě dostatečně výkonný aplikační server.

Hardwarové nároky na servery (databázový a aplikační) závisí na více kritériích, z nichž nejdůležitější jsou počet připojených pracovních stanic, použitý operační systém, použitý databázový systém, nároky na rychlost zpracování, nároky na spolehlivost a bezpečnost, nároky na provoz případných dalších aplikací apod.

Hardwarové nároky na pracovní stanici závisí na zvolené architektuře. V případě dvouvrstvé architektury musí být pracovní stanice dostatečně výkonná a předpokládá se tudíž PC v běžné v současné době dodávané konfiguraci. V případě třívrstvé architektury jsou nároky na konfiguraci pracovní stanice výrazně nižší a lze tudíž použít i pracovní stanice starších typů PC se slabšími procesory a menší operační pamětí.

Výše popsaná technologie tak umožňuje instalaci systému RIS v libovolném rozsahu a konfiguraci od malých instalací na lokálním PC, kde pracovní stanice plní i úlohu databázového severu, až po rozsáhlé sítě při zpracování v režimu ústředí – pobočky se vzájemným předáváním dat buď on-line nebo off-line.

 

Hot-line

274 810 520
hotline@saul.cz

Co je dobré vědět?

školení/termíny

kariéra

plánované akce

Další postup

kontaktní formulář


  © 2012 Saul.cz | Datum poslední aktualizace: 9.8.2022 | Zobrazení pro mobily