Sofistikované podnikové informační systémy na míru pro následující obory:

 

obchodní společnosti

veřejná správa

příspěvkové organizace

služby

účetní poradenské

finanční instituce

pojišťovny

 


výrobní firmy

 

univerzální řešení


doprava

logistika

 


IT


Důvody pro RIS®

 

Vysoká návratnost vložených investic

Každá firma je jiná, každá řeší své vlastní problémy. Avšak jedno mají všechny společné. Nutnost rozvoje konkurenceschopnosti, zajištění prosperity a spokojenost zákazníka.

Významnou podporou realizace těchto cílů je podnikový informační systém, jehož úkolem je zvyšovat produktivitu práce, podporovat růst podniku, hlídat kvalitu a snižovat firemní náklady. Zavedení, používání i rozvoj by mělo být snadné.

Zjednodušeně řečeno: podnikový systém, a nejen informační, má šetřit peníze a zároveň peníze vydělávat.

 

Chcete

průběžně porovnávat plán s realitou? mít reálná čísla ihned k dispozici ve srozumitelné a populární formě? být schopni ihned zaznamenat odchylky od plánu a učinit opatření? správně definovat požadovanou strukturu nákladů a výnosů v závislosti na stanovených cílech? mít přehled o aktivitách, činnostech a plnění cílů?

 

Pravidla úspěšného podnikání

jsou ovlivňována všeobecně známými zásadami, na které se však často v praxi zapomíná, nebo nejsou k dispozici vhodné nástroje, které by jejich dodržování jednoduchým způsobem zajišťovaly. 

  • Konec roztříštěného řízení sjednocením dílčích agend - ekonomické, informační, výrobní a obchodní
  • Přesné informace ve správný čas na správném místě
  • Rozhodování a prognózování s manažerskou podporou
  • Maximalizovat využitelnost zdrojových a finančních prostředků
  • Profitabilita je přímo úměrná s řízením nákladů, standardizací činností a prodejní úspěšností
  • Kvalita služeb a konkurenceschopnost produktů se bez přímé odpovědnosti za procesy nezlepší
  • Nestačí informační systém, cílem je získat know-how pro zvyšování výkonnosti
  • Evidovat data je nedostatečné, potřeba je analyzovat trendy a potřeby zákazníků
  • Minimalizace rizik zneužití a ztráty znalostí zabezpečením a archivací dat

 

... řešením je RIS®

 

Hot-line

274 810 520
hotline@saul.cz

Co je dobré vědět?

školení/termíny

kariéra

plánované akce

Další postup

kontaktní formulář


  © 2012 Saul.cz | Datum poslední aktualizace: 30.6.2022 | Zobrazení pro mobily