Sofistikované podnikové informační systémy na míru pro následující obory:

 

obchodní společnosti

veřejná správa

příspěvkové organizace

služby

účetní poradenské

finanční instituce

pojišťovny

 


výrobní firmy

 

univerzální řešení


doprava

logistika

 


IT


Evidence smluv

  • Evidenční kniha pro sledování základních smluvních parametrů:

- smluvní strany

- osoby oprávněné k jednání

- předmět smlouvy

- data platnosti a účinnosti smlouvy

- cena plnění

- záruční doba

- výpovědní lhůta

- způsob platby

- způsob výběru dodavatele

- evidenční číslo smlouvy

- grafické znázornění stavu smlouvy

 

  • Pro snazší orientaci a vyhledávání v evidenci je zabudován číselník klíčových slov, podle kterých lze vyhledávat jednotlivé typy smluv.

 

  • Změna ve smlouvě je vždy podchycena dodatkem. Každý dodatek je v evidenci vždy samostatně evidován. Ve srovnání se skutečně podepsaným dodatkem jsou v dodatku v evidenci smluv obsaženy vždy všechny aktuální údaje. Tím je zajištěn fakt, že na posledním dodatku uživatel nalezne všechny aktuální platné náležitosti smlouvy.

 

  • Pro schválení smlouvy oprávněnými osobami je připraven tisk průvodky smlouvy. Vzhled a obsah průvodky si vždy definuje uživatel. Průvodka je po odsouhlasení připravena.

 

  • Přístup ke smlouvám je řízen dle práv uživatele k jednotlivým střediskům.

 

  • Čerpání zdrojů na smlouvu z přidělených finančních limitů je zpracováno obdobně jako v modulu vydaných objednávek.

 

  • V knize přijatých faktur je zapracována kontrola na celkovou částku smlouvy.

 

  • Součástí modulu evidence smluv jsou tiskové sestavy. V sestavách lze kombinovat údaje z evidence smluv a vydaných objednávek. To je vhodné pro sledování stavů čerpání finančních limitů.

 

  • Evidence smluv neobsahuje plný text smlouvy, ale je připojena na úložiště dokladů. V uložišti je možné ke každé smlouvě připojit libovolný počet dokumentů.

 

  • Dané řešení je připraveno k rozšíření o:

- možnost zveřejňování smluv

- kontrola čerpání finančního limitu

Hot-line

274 810 520
hotline@saul.cz

Co je dobré vědět?

školení/termíny

kariéra

plánované akce

Další postup

kontaktní formulář


  © 2012 Saul.cz | Datum poslední aktualizace: 30.6.2022 | Zobrazení pro mobily