Sofistikované podnikové informační systémy na míru pro následující obory:

 

obchodní společnosti

veřejná správa

příspěvkové organizace

služby

účetní poradenské

finanční instituce

pojišťovny

 


výrobní firmy

 

univerzální řešení


doprava

logistika

 


IT


ÚČETNICTVÍ

 

V našem podnikovém informačním systému nalezete modul ÚČETNICTVÍ, který obsahuje následující základní funkce a charakteristiky:

 

 

Kniha závazků

 • pořízení
 • ověření, likvidace, tisk průvodky
 • proplácení
 • příkaz k úhradě tištěný nebo elektronický
 • možnost oddělit výše uvedené funkce a přidělit je různým pracovníkům s příslušným oprávněním
 • více splátek 1 faktury (splátkový kalendář)


Kniha pohledávek

 • uživatelsky definovatelné texty faktur, včetně cizojazyčných
 • automatizované generování upomínek
 • automatizovaná penalizace
 • více splátek 1 faktury (splátkový kalendář)
 • profily pro zrychlení práce s často se opakující fakturací


Pokladní kniha

 • korunová a valutová
 • tisk pokladního dokladu


Bankovní operace

 • obousměrný elektronický styk s bankou


Vnitřní doklady

 • kopírování dokladů pro často se opakující operace
 • automatizované generování storno dokladu
 • automatizované zaúčtování operací do hlavní knihy


Hlavní kniha

 • předvahy
 • výsledovky
 • deníky
 • položky na účtech


Saldokonto obchodní i účetní

 • automatizované i ruční párování
 • uživatelsky definovaná párovací kritéria
 • sestavy dle odběratele / dodavatele, časové členění pohledávek a závazků a další


Kniha DPH

 • záznamní povinnost
 • přiznání k DPH


Roční účetní uzávěrka

 • kurzové rozdíly
 • finanční výkazy v plném i zkráceném rozsahu


Vnitropodnikové účetnictví

 • střediska
 • zakázky 
 • činnosti

 

Hot-line

274 810 520
hotline@saul.cz

Co je dobré vědět?

školení/termíny

kariéra

plánované akce

Další postup

kontaktní formulář


  © 2012 Saul.cz | Datum poslední aktualizace: 30.6.2022 | Zobrazení pro mobily