Sofistikované podnikové informační systémy na míru pro následující obory:

 

obchodní společnosti

veřejná správa

příspěvkové organizace

služby

účetní poradenské

finanční instituce

pojišťovny

 


výrobní firmy

 

univerzální řešení


doprava

logistika

 


IT


ÚČETNICTVÍ

 

V našem podnikovém informačním systému nalezete modul ÚČETNICTVÍ, který obsahuje následující základní funkce a charakteristiky:

 

 

Kniha závazků

  • pořízení
  • ověření, likvidace, tisk průvodky
  • proplácení
  • příkaz k úhradě tištěný nebo elektronický
  • možnost oddělit výše uvedené funkce a přidělit je různým pracovníkům s příslušným oprávněním
  • více splátek 1 faktury (splátkový kalendář)


Kniha pohledávek

  • uživatelsky definovatelné texty faktur, včetně cizojazyčných
  • automatizované generování upomínek
  • automatizovaná penalizace
  • více splátek 1 faktury (splátkový kalendář)
  • profily pro zrychlení práce s často se opakující fakturací


Pokladní kniha

  • korunová a valutová
  • tisk pokladního dokladu


Bankovní operace

  • obousměrný elektronický styk s bankou


Vnitřní doklady

  • kopírování dokladů pro často se opakující operace
  • automatizované generování storno dokladu
  • automatizované zaúčtování operací do hlavní knihy


Hlavní kniha

  • předvahy
  • výsledovky
  • deníky
  • položky na účtech


Saldokonto obchodní i účetní

  • automatizované i ruční párování
  • uživatelsky definovaná párovací kritéria
  • sestavy dle odběratele / dodavatele, časové členění pohledávek a závazků a další


Kniha DPH

  • záznamní povinnost
  • přiznání k DPH


Roční účetní uzávěrka

  • kurzové rozdíly
  • finanční výkazy v plném i zkráceném rozsahu


Vnitropodnikové účetnictví

  • střediska
  • zakázky 
  • činnosti

 

Hot-line

274 810 520
hotline@saul.cz

Co je dobré vědět?

školení/termíny

kariéra

plánované akce

Další postup

kontaktní formulář


  © 2012 Saul.cz | Datum poslední aktualizace: 24.11.2017 | Zobrazení pro mobily