Saul.cz

Navigace

Oblasti řízení

Produkty

Podnikový informační systém RIS

Informační systém RIS.NET

Manažerský systém TOP-RIS

Ekonomický software RIS Start

Výrobní podnikový systém AR-RIS


Komplexní služby realizace

 

Pod pojmem implementace rozumíme realizaci komplexního řešení informačního systému uživatele na bázi systému RIS. Toto komplexní řešení v našem pojetí sestává z následujících součástí:

 

Cílem vstupní analýzy je zmapovat informační systém uživatele, navrhnout případné změny, upřesnit konfiguraci a parametrizaci systému RIS specifikovat zákaznické úpravy včetně návrhu řešení a upřesnit harmonogram prací.

 

Zákaznické úpravy jsou vzhledem ke specifickým podmínkám konkrétních uživatelů obvyklou součástí řešení. Jedná se nejčastěji o zpracování interface na ostatní uživatelem provozované systémy, dále pak o speciální sestavy, modifikaci některých funkcí apod.

 

Systém RIS je vzhledem ke své modulární koncepci uživateli poskytnut v optimálním rozsahu modulů a počtu licencí, což příznivým způsobem šetří vynaložené investice. Nastavení a parametrizace systému RIS provádí konzultant naší společnosti ve spolupráci s odpovědnými pracovníky uživatele.

 

Při nahrazení stávajících provozovaných úloh systémem RIS zajistíme převedení dat ze stávajících databází do nového systému tak, aby nebyla přerušena kontinuita zpracování. Jedná se zejména o převedení číselníků, položkové hlavní knihy, knihy faktur (dodavatelské i odběratelské), saldokonta, záznamy evidence majetku a stavy materiálů na skladech.

 

Školení uživatele je organizováno buď v učebně naší společnosti nebo přímo na pracovišti uživatele a vysvětluje základní obsluhu, jednotlivé funkce tak i administraci systému.

 

Při zahájení rutinního provozu zajišťujeme účast konzultanta naší společnosti po dobu nutnou k hladkému přechodu na nový systém.

 

Servisní podporu systému RIS upravuje smlouva o údržbě a poskytování servisních služeb, kterou naše společnost s uživatelem uzavírá. Ve smlouvě je vymezen rozsah, podmínky i cena těchto servisních služeb.

 

Součástí řešení bývá i dodávka příslušného hardware a systémového software, jako jsou operační systémy, databázové systémy apod.

 


Aktuality

Píše se o nás a našich řešeních

Internetové magazíny píší o našich systémech a řešeních RIS a...
03/05/2022

Nové termíny na školení

Vypsali jsme pro Vás další školení na RIS a TOP-RIS....
02/05/2022

Píše se o nás a našich řešeních

Internetové magazíny píší o našich systémech a řešeních RIS a...
04/04/2022

Nové termíny na školení

Vypsali jsme pro Vás na našich webových stránkách další školení...
01/04/2022

Píše se o nás a našich řešeních

Internetové magazíny píší o našich systémech a řešeních RIS a...
04/03/2022

Další aktuality

Hot-line

274 810 520
hotline@saul.cz

Co je dobré vědět?

školení/termíny

kariéra

plánované akce

Další postup

kontaktní formulář


© 2012 Saul.cz | Datum poslední aktualizace: 20.5.2022 | Zobrazit klasicky