Sofistikované podnikové informační systémy na míru pro následující obory:

 

obchodní společnosti

veřejná správa

příspěvkové organizace

služby

účetní poradenské

finanční instituce

pojišťovny

 


výrobní firmy

 

univerzální řešení


doprava

logistika

 


IT


Komplexní služby realizace

 

Pod pojmem implementace rozumíme realizaci komplexního řešení informačního systému uživatele na bázi systému RIS. Toto komplexní řešení v našem pojetí sestává z následujících součástí:

 

 • analýza informačního systému uživatele

Cílem vstupní analýzy je zmapovat informační systém uživatele, navrhnout případné změny, upřesnit konfiguraci a parametrizaci systému RIS specifikovat zákaznické úpravy včetně návrhu řešení a upřesnit harmonogram prací.

 

 • úpravy software (rozhraní na jiné úlohy, sestavy, speciální funkce apod.)

Zákaznické úpravy jsou vzhledem ke specifickým podmínkám konkrétních uživatelů obvyklou součástí řešení. Jedná se nejčastěji o zpracování interface na ostatní uživatelem provozované systémy, dále pak o speciální sestavy, modifikaci některých funkcí apod.

 

 • poskytnutí software RIS v optimální konfiguraci

Systém RIS je vzhledem ke své modulární koncepci uživateli poskytnut v optimálním rozsahu modulů a počtu licencí, což příznivým způsobem šetří vynaložené investice. Nastavení a parametrizace systému RIS provádí konzultant naší společnosti ve spolupráci s odpovědnými pracovníky uživatele.

 

 • převody dat ze starého systému

Při nahrazení stávajících provozovaných úloh systémem RIS zajistíme převedení dat ze stávajících databází do nového systému tak, aby nebyla přerušena kontinuita zpracování. Jedná se zejména o převedení číselníků, položkové hlavní knihy, knihy faktur (dodavatelské i odběratelské), saldokonta, záznamy evidence majetku a stavy materiálů na skladech.

 

 • školení uživatele

Školení uživatele je organizováno buď v učebně naší společnosti nebo přímo na pracovišti uživatele a vysvětluje základní obsluhu, jednotlivé funkce tak i administraci systému.

 

 • účinná podpora s účastí konzultanta při zahájení rutinního provozu

Při zahájení rutinního provozu zajišťujeme účast konzultanta naší společnosti po dobu nutnou k hladkému přechodu na nový systém.

 

 • servisní podpora po celou dobu provozu RIS

Servisní podporu systému RIS upravuje smlouva o údržbě a poskytování servisních služeb, kterou naše společnost s uživatelem uzavírá. Ve smlouvě je vymezen rozsah, podmínky i cena těchto servisních služeb.

 

 • dodávka potřebného HW a systémového SW

Součástí řešení bývá i dodávka příslušného hardware a systémového software, jako jsou operační systémy, databázové systémy apod.

 

 • účetní a daňové poradenství, audit

   

  V případě zájmu poskytujeme služby daňového poradce a auditora.

Hot-line

274 810 520
hotline@saul.cz

Co je dobré vědět?

školení/termíny

kariéra

plánované akce

Další postup

kontaktní formulář


  © 2012 Saul.cz | Datum poslední aktualizace: 20.5.2022 | Zobrazení pro mobily