Saul.cz

Navigace

Oblasti řízení

Produkty

Podnikový informační systém RIS

Informační systém RIS.NET

Manažerský systém TOP-RIS

Ekonomický software RIS Start

Výrobní podnikový systém AR-RIS


Obchodní podmínky Saul IS


Cena licence RIS

je určována rozsahem instalace z hlediska instalovaných modulů, dále z hlediska počtu připojených klientských stanic (s přihlédnutím, zda je aktivní či pasivní) a z hlediska tzv. kategorie uživatele, do které je každý uživatel zařazen dle složitosti zpracovávané problematiky, využívání funkcí systému RIS, rozsahu sítě, použitého HW , základního SW apod.

 

Jednou licencí systému RIS (kompletního nebo některého z modulů) rozumíme jednu pracovní stanici, která má možnost spouštět příslušné programové vybavení RIS a přistupovat k databázi RIS. Jedná se tedy o licenci označovanou obvykle jako „named user“.

 

Uživatel kupuje licence buď po jedné (v případě menších instalací) nebo po paketech 5-ti uživatelů, což je v případě větších instalací samozřejmě výhodnější.

 

Cena implementace

Cena implementačních prací spojených se zaváděním systému jako jsou instalace, nastavení, převody dat, školení, zákaznické úpravy software apod. je kalkulována v hodinových sazbách dle ceníku naší firmy.

 

Cena licence databázového systému

Cena databázových systémů vychází z cen stanovených konkrétními výrobci. Kalkulaci pro zvolený databázový systém provedeme na vyžádání.

 

Platební podmínky

Platba licencí RIS je možná buď jako jednorázová nebo formou splátek v dohodnutém platebním kalendáři.

 

Na nákup licencí zvoleného databázového systému (Sybase, Oracle, Informix nebo Microsoft) je uživateli zaslána zálohová faktura po jejímž proplacení je systém dodán a nainstalován. Po instalaci je vystaven příslušný daňový doklad s vyčíslenou DPH.


Aktuality

Píše se o nás a našich řešeních

Internetové magazíny píší o našich systémech a řešeních RIS a...
09/06/2021

Nové termíny na školení

Vypsali jsme pro Vás další školení na RIS a TOP-RIS....
01/06/2021

Píše se o nás a našich řešeních

Internetové magazíny píší o našich systémech a řešeních RIS a...
05/05/2021

Nové termíny na školení

Vypsali jsme pro Vás na našich webových stránkách další školení...
03/05/2021

Píše se o nás a našich řešeních

Internetové magazíny píší o našich systémech a řešeních RIS a...
07/04/2021

Další aktuality

Hot-line

274 810 520
hotline@saul.cz

Co je dobré vědět?

školení/termíny

kariéra

plánované akce

Další postup

kontaktní formulář


© 2012 Saul.cz | Datum poslední aktualizace: 15.6.2021 | Zobrazit klasicky