Saul.cz RSS kanál Saul.cz saul.cz by Hryzalek.cz cs 2012-07-01 Saul.cz Tým odborných konzultantů pro oblast ekonomických a účetních agend je posílený o 2 nové a zkušené členy.

]]>
2012-05-06 Saul.cz Efektivní nový směr moderní firmy = Dokonalé plánování Vaší firmy...a k tomu získejte... další postup zde.

 

 

]]>
2012-03-01 Saul.cz Společnost Saul IS realizovala pomocí grafického studia reedesign firemní grafiky včetně loga Saul a RIS. V následném období bude provedena aktualizace veškerých propagačních a marketingových materiálů včetně webové prezentace.

]]>
2012-01-04 Saul.cz Poslední výzva dotačního programu ICT v podnicích v rámci OPPI k podání registračních žádostí k předkládání projektů, kdy můžete požádat o finanční podporu na zavedení nebo rozšíření informačního systému ERP.

To vše u Saul IS spol. s r.o. včetně nákladů na implementaci, služby podpory, údržby a školení IS po dobu následujících třech roků!

Kdo může žádat o dotaci:
malé a střední podniky do 250 zaměstnanců, jejichž převažující ekonomická činnost směřuje do zpracovatelského průmyslu, tedy CZ-NACE C10 – C33 (vyjma CZ-NACE 12, 19, 20.6 a 30.11) nebo oblastí určených CZ-NACE 38.32, 53.2, 58, 72.1 a 95. Projekt musí být realizován mimo území hl.m. Prahy.

Naše přidaná hodnota spočívá v praktickém přínosu a využitelnosti informačních systémů pro plánování a řízení podnikových procesů a zdrojů u významných zákazníků z vašeho oboru. Nabízíme provedení analýzy přínosnosti zavedení IS ve vaší společnosti. V případě potřeby Vám můžeme navrhnout komplexní ERP řešení RIS® a služby s přidanou hodnotou.

Příjem žádostí může být kdykoli předčasně ukončen bez předchozího upozornění!
Kontaktujte nás a získejte bezplatnou konzultaci pro určení rozsahu a možností získání dotace s reálnou hodnotou finančních prostředků žádosti.

Další informace naleznete také na stránkách agentury Czechinvest.

]]>
2012-09-03 Saul.cz Společnost Saul IS spol. s r.o. podepsala smlouvu o dílo na realizaci informačního systému RIS pro společnost KRUK International, s.r.o. pro řízení ekonomických a finančních agend.

]]>
2012-09-26 Saul.cz Mezi společnostmi Saul IS spol. s r.o. a ARSIQA system s.r.o. byla podepsána strategická smlouva o spolupráci, jejímž předmětem je spolupráce a společná synergie zejména v oblastech
- vývoje, implementace, technické podpory informačního systému včetně komplexní integrace systému RIS® a AROP do jednotného informačního systému kategorie ERP systému pod pracovním názvem „AR-RIS“.
- a dále společného postupu v oblasti obchodu a marketingu primárně do tržního sektoru výroba a průmysl.

Společnost ARSIQA system s.r.o. (www.arsiqa.cz) producent a dodavatel informačního systému AROP - Systém plánování a řízení výroby je softwarový nástroj sloužící pro přímou podporu řízení výrobního procesu.
Základní koncepce systému (MSO – Modelování, Simulace, Optimalizace) je revoluční metodou umožňující na základě vložených údajů modelovat, předvídat a optimalizovat budoucí výrobní procesy.

Společnost Saul IS spol. s r. o. (www.saul.cz) producent a dodavatel informačního systému ERP RIS® - vývoj, implementace a podpora informačních systémů ERP pro komplexní řízení podniků všech velikostí.
Informační systém RIS® je tvořen moduly, které integrují účetní software a oblasti ekonomiky, obchodu a CRM, řízení skladů a výroby, manažerského řízení a plánování. Mezi naše klienty patří významné společnosti ze všech oblastí podnikání - obchodu, výroby, služeb, financí i veřejné správy.
Ekonomický ERP software RIS® nabízí možnost zakázkových úprav přesně na míru konkrétním potřebám firmy.

]]>
2012-10-03 Saul.cz Připravili jsme další sérii školení pro uživatele produktu RIS® a TOP-RIS®.

 

 

 

 

]]>
2012-11-01 Saul.cz Byl uveřejněn článek v odborném časopise ERP systémy o spolupráci společností Saul IS spol. s r.o. a ARSIQA system s.r.o.

Článek si můžete přečíst zde.

]]>
2012-11-22 Saul.cz Píše se v TECHNICKÉM TÝDENÍKU 23/2012 o spolupráci společností Saul IS spol. s r.o. a ARSIQA system s.r.o.

Článek si můžete přečíst zde.

]]>
2012-11-27 Saul.cz Dne 11. 12. 2012 proběhne tradiční setkání pro uživatele RISu v příjemném prostředí GreenPoint.

Hlavním programem budou novinky a změny v RISu a TOP-RISu, zhodnocení roku 2012 a nově partnerská sekce.

 

PROGRAM SEMINÁŘE:

 

0900 - 0910 hod        - Úvodní slovo ředitele

0910 - 1000 hod        - Zhodnocení roku 2012

1000 - 1130 hod        - Novinky a změny v RISu

1130 - 1230 hod        - Občerstvení (raut)

1230 - 1330 hod        - TOP-RIS verze 9x

1330 - 1430 hod        - Partnerská sekce

1430 - 1600 hod        - Diskuse

 

Těšíme se na Vás!

 

Kolektiv Saul IS

]]>