TOP-RIS

Cash - flow

Originální zpracování výkazů Cash-flow přímou metodou z položek peněžních účtů.

Hlavní funkce

Základní funkce
  • originální zpracování výkazů Cash-flow přímou metodou z položek peněžních účtů
  • tvorba sestav s členěním výkazů o peněžních tocích podle definice uživatele
  • možnost porovnávání druhového členění příjmů a výdajů s náklady a výnosy v účetnictví
Ostatní
  • možnost krátkodobé předpovědi vývoje příjmů a výdajů na zvolený počet dní, týdnů či měsíců
  • možnost importu saldokontních vět před zaúčtováním

Náhled

Návazné moduly

Cash-flow

Originální zpracování výkazů Cash-flow přímou metodou z položek peněžních účtů.

Zobrazit více
Fakturace

Modul pro uživatele RIS D++

Zobrazit více
Firemní sestavy

Kromě základních účetních sestav z hlavní knihy (předvaha, výsledovka, deník) a účetních ...

Zobrazit více
Holding - Agregace

Modul agregace umožňuje sehrání účetních uzávěrek více firem ve ...

Zobrazit více
Obchodní statistiky

Submodul pro uživatele obchodního a skladového modulu RIS.

Zobrazit více
Pohledávky a závazky

Saldokontní sestavy lze rozdělit do třech typů, a to opis položek, opis obratů a ...

Zobrazit více
Vnitropodnikové řízení

Vnitropodnikové sestavy jsou určeny firmám, které pracují s vnitropodnikovým ...

Zobrazit více

    Napište nám