RIS.NET

Cestovné

Evidence cestovních příkazů slouží k evidenci pracovních cest zaměstnanců a k výpočtu a zaúčtování výše cestovních náhrad. Evidence CP umožňuje pořizovat tuzemské i zahraniční cesty. Evidence CP umožňuje pořízení CP, zadání průběhu služební cesty, vytvoření vyúčtování (zjištění výše cestovních náhrad) a zjištění výsledku CP (přeplatek/doplatek) vůči zaměstnanci a vytvoření účetního dokladu. Součástí evidence je i jednoduchá evidence dopravních prostředků.

Evidence cestovného nabízí možnost pracovat jak se zákonem stanovenými sazbami (stravného, krácení stravného, kapesného u zahraničních cest), tak umožňuje jejich uživatelské nastavení včetně souvisejícího účetního i daňového dopadu. Pořízení CP je usnadněno a urychleno použitím příslušných profilů, které řídí chování a před-vyplní náležitosti pracovní cesty. Zároveň je ke každému profilu možné definovat náležitosti CP, (údaje o určeném dopravním prostředku, možnost poskytnutí zálohy, případně v jaké měně, povolení přerušení služební cesty a kdy, jaké sazby se použijí pro stravné a krácení stravného, a údaje pro účetní doklad v případě, že uživatel chce vytvořit účetní doklad).

 

 

Procesy zpracování v evidenci cestovného

 • Pořízení cestovního příkazu
 • Pořízení průběhu cesty
 • Pořízení ostatních nutných vedlejších výdajů
 • Schválení cesty
 • Vyúčtování cesty – zjištění výše doplatku / přeplatku.
 • Schválení vyúčtování
 • Zaúčtování vyúčtování – na základě údajů z vyúčtování se vytvoří účetní doklad.

Hlavní funkce

Pořízení sazeb
 • stravného: umožňuje používat zákonné sazby stravného, ale i vlastní výši sazeb. V takovém případě program rozlišuje vypočtené náhrady na část, která je tzv. „do limitu“ a na část tzv. „nad limit“. Zároveň nabízí možnost rozlišení těchto položek i v účetním dokladu
 • krácení: umožňuje používat zákonné procento krácení stravného, ale i vlastní menší procento krácení. V případě vlastního krácení, program eviduje část, která je zákonná a část, o kterou bylo kráceno méně, a měl by zaměstnanec dodanit
 • sestavy nabízí přehled za zaměstnance včetně částí „nad limit“, pro potřeby mzdové účetní
Pořízení kódů položek
 • v kódech položek lze nadefinovat, na jaký účet v účetní osnově se mají účtovat jednotlivé druhy náhrad z vyúčtování (stravné tuzemsko, stravné zahraniční, stravné nad limit, ostatní výdaje, atd.)
Pořízení a evidence CP
 • evidence sleduje: dokladovou řadu, typ cesty, číslo CP, osobu, bydliště, spolucestující, útvar, mobil, e-mail, pracovní dobu, povolené přerušení pracovní cesty od-do, předpokládaný začátek a konec cesty (datum, hodiny, místo), místo jednání, účel jednání, způsob dopravy, určený dopravní prostředek, sazby stravného, sazby krácení stravného, výše kapesného, předpokládané výdaje, zda je povolená záloha a v jaké měně a výši, kdo cestu schválil, kdo cestu nařídil, kdo cestu vyúčtoval, šablonu pro tiskový formulář, údaje pro účetní doklad
 • nastavení povinností, které atributy budou zadávány (a jejich povinnost), je řízeno uživatelskými profily
Zadání průběhu cesty
 • uživatel rozepisuje průběh cesty dle skutečného průběhu. V této části program intuitivně uživateli pomáhá některé údaje před-vyplnit a usnadňuje uživateli práci
 • v průběhu cesty se detailně sleduje časová osa cesty (odjezdy, příjezdy, překročení hranic, začátek a konec výkonu práce, přerušení cesty, …), dopravní prostředky použité během cesty, počet bezplatně poskytnutých jídel, počet ujetých km, případně cena nakupovaných PHM
Zadání ostatních nutných vedlejších výdajů
 • uživatel zadá, jaké ostatní nutné vedlejší výdaje mu během pracovní cesty vznikly. V této části programu uživatel ocení před-definované kódy položek, které obsahují důležité údaje pro účetní doklad vzniklý z vyúčtování
Schválení cesty
 • provádí se na základě nastavení oprávnění
Schválení vyúčtování
 • provádí se na základě nastavení oprávnění
Vyúčtování cesty
 • podle zadaných údajů z průběhu cesty dojde ke zjištění výše stravného, výše krácení stravného, případně výše kapesného (u zahraničních cest), výše náhrad za ujeté km a spotřebované PHM
 • připojí se ostatní nutné vedlejších výdaje a dojde k odečtu zálohy (pokud byla poskytnuta)
 • vypočte se celkový výsledek cesty (přeplatek /doplatek)
Zaúčtování vyúčtování
 • z vypočteného vyúčtování vznikne automaticky účetní doklad
 • k jednotlivým položkám vyúčtování (stravné do limitu, nad limit, tuzemské stravné, zahraniční stravné, …) lze přiřadit konkrétní účet z účetní osnovy
Sledování stavu a fází zpracování CP řeší výstupy a přehledy
 • základem jsou tiskové výstupy, sestavy a přehledy různých variant (opisy celkové, s položkovým rozpisem, za zaměstnance včetně částí „nad limit“, pro potřeby mzdové účetní)
 • všechny sestavy mají možnost uživatelsky volitelné a přizpůsobitelné výběrové podmínky, volby varianty provedení a možnost exportu do obvyklých formátů (PDF, XLSX, …)
 • alternativou k tiskovým sestavám je přímý výběr požadované struktury dat (netisková podoba), která je určena přímo pro export do obvyklých datových formátů (především XLSX)

Náhled modulu

Návazné moduly

Bezpečnostní řešení

Bezpečnostní balíček rozšiřuje funkce systému RIS.NET o dodatečné funkce ...

Zobrazit více
Cestovné

Evidence cestovních příkazů slouží k evidenci pracovních cest zaměstnanců a k výpočtu ...

Zobrazit více
CRM

Modul CRM je online systém ke komplexnímu plánování a řízení ...

Zobrazit více
Dávkové úlohy

Modul dávkových úloh slouží k usnadnění hromadných operací ...

Zobrazit více
DMS

Modul Uložiště dokumentů umožňuje ...

Zobrazit více
eDokumenty

Modul eDokumenty slouží ke zpracování dokladů v elektronické podobě. Základem je ...

Zobrazit více
Smlouvy

Modul Smlouvy slouží pro evidenci smluvních závazků ...

Zobrazit více
Insolvence

Modul Insolvence obsahuje následující základní funkce a charakteristiky ...

Zobrazit více
Majetek

Modul Evidence majetku obsahuje následující základní funkce a charakteristiky ...

Zobrazit více
Obchod

Modul Obchod obsahuje následující základní funkce a charakteristiky ...

Zobrazit více
Servis

Modul Servis sleduje veškerou komunikaci se zákazníky ...

Zobrazit více
Sklady

Modul Sklady obsahuje následující základní funkce a charakteristiky ...

Zobrazit více
Účetnictví

Modul Účetnictví obsahuje následující základní funkce a charakteristiky ...

Zobrazit více
Výroba

Modul Kalkulace výroby obsahuje následující základní funkce a charakteristiky ...

Zobrazit více
Zpět na přehled modulů

  Napište nám