RIS.NET

Smlouvy

Modul Smlouvy je modulem evidenčním, tj. slouží pro evidenci smluvních závazků dané právnické osoby. Systém obsahuje většinu předem definovaných druhů smluv dle českého právního řádu včetně smluvních stran k usnadnění práci uživateli s daným modulem. Klíčovými prvky pro zpracování smluv jsou funkce schválení a nastavení právní platnosti či neplatnosti. Ve vlastní evidenci smlouvy uživatel vyplňuje základní údaje o smlouvě (např. název a předmět smlouvy, řídící smlouva, objednávka, částka atp.) včetně důležitých datumových údajů, které posléze slouží pro další práci se smlouvami (dle daných filtrů údajů). Dalšími rozšiřujícími možnostmi v modulu Smlouvy jsou – zpracování dalších smluvních stran, návazné smlouvy, eDokumenty a zveřejnění na portál VS. Všechny procesy zpracování smluv jsou řízeny řadami smluv, profily smluv, druhy smluv a dalšími atributy včetně oprávnění jednotlivých uživatelů nebo skupin uživatelů. Zobrazení smluv v různých sestavách a opisech.

Hlavní funkce

Procesy zpracování v modulu Smlouvy
 • Pořízení a evidence smluv
 • Sledování stavů zpracování a stavů právních
 • Schvalování smluv včetně storna smlouvy
 • Nastavení stavů právní platnosti a neplatnosti
 • Evidence základních smluvních údajů včetně smluvního plnění
 • Možnost uložení smlouvy do datového uložiště
 • Možnost zadání více smluvních stran k danému smluvnímu závazku/smlouvě
 • Sledování smluv včetně jejich dodatků k dané smlouvě
 • Zveřejnění smluv na portálu VS
Pořízení a evidence Smlouvy

Evidence sleduje u každé smlouvy klíčové údaje: dokladová řada/profil, druh smlouvy, název a předmět smlouvy, řídící smlouva, označení/číslo smlouvy, odpovědná osoba, objednávka, částka, středisko, činnost, zakázka, zdroj, dodatek, doba platnosti, výpovědní doba, důvod ukončení, datumy uzavření, začátek a konec platnosti/účinnosti, smluvní strany, kauce, splatnost, úrok, doprava, sazba daně, měna, poznámka.

Právní stav a stav zpracování

Smlouvu lze schválit, stornovat, nastavit právní platnost nebo právní neplatnost včetně zrušení stavů a vrácení do předešlého kroku.

Další funkční možnosti se Smlouvou
 • Uložení smlouvy do eDokumentů a následné zobrazení smlouvy či dalších potřebných dokumentů
 • Pořízení a evidence dalších smluvních stran v rámci dané smlouvy, počet není omezen, sledování označení smluvní strany
 • Sledování návazných smluv (rámcová smlouva – dílčí smlouva, smlouva – dodatek atp.), možnost zobrazení jednotlivých smluv z dané evidence, zobrazení úrovňového členění
 • Zveřejnění smlouvy na portálu VS (smluvní strana, zveřejňující strana, předmět smlouvy, přílohy ke zveřejnění atp.
Číselníky, parametry a nastavení

Číselník dokladových řad, číselník profilů smluv, číselník druhů smluv, číselník smluvních stran, číselník identifikátorů smluv.

Sledování stavů, výstupy a přehledy
 • V celém systému lze vyhledávat podle jednotlivých polí (filtrace – dotaz), uživatelsky volitelné a přizpůsobitelné výběrové podmínky, volby varianty provedení a možnost exportu do obvyklých formátů (např. PDF, CSV, DOCX, XLSX).

Náhled modulu

Návazné moduly

Bezpečnostní řešení

Bezpečnostní balíček rozšiřuje funkce systému RIS.NET o dodatečné funkce ...

Zobrazit více
Cestovné

Evidence cestovních příkazů slouží k evidenci pracovních cest zaměstnanců a k výpočtu ...

Zobrazit více
CRM

Modul CRM je online systém ke komplexnímu plánování a řízení ...

Zobrazit více
Dávkové úlohy

Modul dávkových úloh slouží k usnadnění hromadných operací ...

Zobrazit více
DMS

Modul Uložiště dokumentů umožňuje ...

Zobrazit více
eDokumenty

Modul eDokumenty slouží ke zpracování dokladů v elektronické podobě. Základem je ...

Zobrazit více
Smlouvy

Modul Smlouvy slouží pro evidenci smluvních závazků ...

Zobrazit více
Insolvence

Modul Insolvence obsahuje následující základní funkce a charakteristiky ...

Zobrazit více
Majetek

Modul Evidence majetku obsahuje následující základní funkce a charakteristiky ...

Zobrazit více
Obchod

Modul Obchod obsahuje následující základní funkce a charakteristiky ...

Zobrazit více
Servis

Modul Servis sleduje veškerou komunikaci se zákazníky ...

Zobrazit více
Sklady

Modul Sklady obsahuje následující základní funkce a charakteristiky ...

Zobrazit více
Účetnictví

Modul Účetnictví obsahuje následující základní funkce a charakteristiky ...

Zobrazit více
Výroba

Modul Kalkulace výroby obsahuje následující základní funkce a charakteristiky ...

Zobrazit více
Zpět na přehled modulů

  Napište nám