RIS

Účetnictví

V našem podnikovém informačním systému nalezete modul účetnictví, který obsahuje následující základní funkce a charakteristiky.

Hlavní funkce

Kniha závazků
 • pořízení
 • ověření, likvidace, tisk průvodky
 • proplácení
 • příkaz k úhradě tištěný nebo elektronický
 • možnost oddělit výše uvedené funkce a přidělit je různým pracovníkům s příslušným oprávněním
 • více splátek 1 faktury (splátkový kalendář)
Kniha pohledávek
 • uživatelsky definovatelné texty faktur, včetně cizojazyčných
 • automatizované generování upomínek
 • automatizovaná penalizace
 • více splátek 1 faktury (splátkový kalendář)
 • profily pro zrychlení práce s často se opakující fakturací
Pokladní kniha
 • korunová a valutová
 • tisk pokladního dokladu
Bankovní operace
 • obousměrný elektronický styk s bankou
Vnitřní doklady
 • kopírování dokladů pro často se opakující operace
 • automatizované generování storno dokladu
 • automatizované zaúčtování operací do hlavní knihy
Hlavní kniha
 • předvahy
 • výsledovky
 • deníky
 • položky na účtech
Saldokonto obchodní i účetní
 • automatizované i ruční párování
 • uživatelsky definovaná párovací kritéria
 • sestavy dle odběratele / dodavatele, časové členění pohledávek a závazků
Kniha DPH
 • záznamní povinnost
 • přiznání k DPH
Roční účetní uzávěrka
 • kurzové rozdíly
 • finanční výkazy v plném i zkráceném rozsahu
Vnitropodnikové účetnictví
 • střediska
 • zakázky
 • činnosti

Náhled modulu

Návazné moduly

Bezpečnostní řešení

Bezpečnostní balíček rozšiřuje funkce systému RIS.NET o dodatečné funkce ...

Zobrazit více
Cestovné

Evidence cestovních příkazů slouží k evidenci pracovních cest zaměstnanců a k výpočtu ...

Zobrazit více
CRM

Modul CRM je online systém ke komplexnímu plánování a řízení ...

Zobrazit více
Dávkové úlohy

Modul dávkových úloh slouží k usnadnění hromadných operací ...

Zobrazit více
DMS

Modul Uložiště dokumentů umožňuje ...

Zobrazit více
eDokumenty

Modul eDokumenty slouží ke zpracování dokladů v elektronické podobě. Základem je ...

Zobrazit více
Smlouvy

Modul Smlouvy slouží pro evidenci smluvních závazků ...

Zobrazit více
Insolvence

Modul Insolvence obsahuje následující základní funkce a charakteristiky ...

Zobrazit více
Majetek

Modul Evidence majetku obsahuje následující základní funkce a charakteristiky ...

Zobrazit více
Obchod

Modul Obchod obsahuje následující základní funkce a charakteristiky ...

Zobrazit více
Servis

Modul Servis sleduje veškerou komunikaci se zákazníky ...

Zobrazit více
Sklady

Modul Sklady obsahuje následující základní funkce a charakteristiky ...

Zobrazit více
Účetnictví

Modul Účetnictví obsahuje následující základní funkce a charakteristiky ...

Zobrazit více
Výroba

Modul Kalkulace výroby obsahuje následující základní funkce a charakteristiky ...

Zobrazit více
Zpět na přehled modulů

  Napište nám