TOP-RIS

Holding - Agregace

Modul agregace umožňuje sehrání účetních uzávěrek více firem ve skupině, jejich agregace a přípravu některých údajů pro sestavení konsolidované účetní uzávěrky. Dále je zde možné zobrazit křížové vazby tzv. vzájemných operací mezi firmami v holdingu/koncernu, jejichž hodnotami lze korigovat agregované hodnoty účetních výkazů. Kvalita informací z tohoto modulu závisí na nastavení účtů vzájemného holdingového účtování.

Hlavní funkce

Základní funkce
  • možnost agregace účetních výstupů v holdingu
  • sledování vzájemných operací v holdingu
  • porovnávání výsledovek a předvah firem ve skupině
Ostatní
  • možnost definice vlastních výkazů pro agregaci za skupinu firem
  • podklady pro zpracování konsolidace účetních závěrek

Náhled

Návazné moduly

Cash-flow

Originální zpracování výkazů Cash-flow přímou metodou z položek peněžních účtů.

Zobrazit více
Fakturace

Modul pro uživatele RIS D++

Zobrazit více
Firemní sestavy

Kromě základních účetních sestav z hlavní knihy (předvaha, výsledovka, deník) a účetních ...

Zobrazit více
Holding - Agregace

Modul agregace umožňuje sehrání účetních uzávěrek více firem ve ...

Zobrazit více
Obchodní statistiky

Submodul pro uživatele obchodního a skladového modulu RIS.

Zobrazit více
Pohledávky a závazky

Saldokontní sestavy lze rozdělit do třech typů, a to opis položek, opis obratů a ...

Zobrazit více
Vnitropodnikové řízení

Vnitropodnikové sestavy jsou určeny firmám, které pracují s vnitropodnikovým ...

Zobrazit více

    Napište nám