TOP-RIS

Pohledávky a závazky

Saldokontní sestavy lze rozdělit do třech typů, a to opis položek, opis obratů a ostatní sestavy pro tuzemskou i cizí měnu. Opis obratů je zjednodušená forma výstupu saldokonta srozumitelná pro obchodníky. Mezi ostatními sestavami, požadovanými často nejen bankami a auditory, lze najít i intervalové sestavy, vývoje plateb podle splatnosti, či výstup pro odsouhlasení pohledávek a závazků.

Hlavní funkce

Základní funkce
  • přehledy pohledávek a závazků s možností odskoku až na detail položek předpisů a úhrad
  • sestavy s pohledem účetním – „MD a Dal“ a také sestavy s pohledem „Předpis a Zůstatek“
  • sestavy podle intervalů dní po splatnosti (intervaly jsou nastavitelné)
  • sestavy podle velikosti firem, podle splatnosti, podle částky
Ostatní
  • časové řady vývoje pohledávek nebo jejich intervalů po splatnosti
  • grafy ze saldokonta, platební morálka
  • možnosti zpětného přepárování saldokonta k okamžiku v minulosti

Náhled

Návazné moduly

Cash-flow

Originální zpracování výkazů Cash-flow přímou metodou z položek peněžních účtů.

Zobrazit více
Fakturace

Modul pro uživatele RIS D++

Zobrazit více
Firemní sestavy

Kromě základních účetních sestav z hlavní knihy (předvaha, výsledovka, deník) a účetních ...

Zobrazit více
Holding - Agregace

Modul agregace umožňuje sehrání účetních uzávěrek více firem ve ...

Zobrazit více
Obchodní statistiky

Submodul pro uživatele obchodního a skladového modulu RIS.

Zobrazit více
Pohledávky a závazky

Saldokontní sestavy lze rozdělit do třech typů, a to opis položek, opis obratů a ...

Zobrazit více
Vnitropodnikové řízení

Vnitropodnikové sestavy jsou určeny firmám, které pracují s vnitropodnikovým ...

Zobrazit více

    Napište nám