Proč zvolit náš podnikový informační systém?

Pomocí informačního systému uvidíte vše na jediném místě přehledně a vedle sebe. Software Vám umožní naprostou kontrolu nad Vaší společností!

Cenová přijatelnost
Snadná implementace
Přátelské ovládání
Maximální úspora času
Naprostý přehled

Hlavní výhody

Otevřený systém

Komplexní ERP s propojenými moduly, integrace doplňujících funkčních oblastí, do existujícího IT prostředí…

Detailní parametrizace

Vysoká míra nastavení uživatelských požadavků, detailní systém přístupových práv…

Spolehlivost, výkonnost

Víceletá databáze, více účetních období uživatelsky nastavitelných, účtování v cizích měnách a více firem s následnou konsolidací, podpora mezinárodního výkaznictví, zpracovávání velkého objemu dat, automatická identifikace…

Aktuálnost

Generátor výstupních sestav, analýzy a ukazatele, elektronické zpracování a archivace dokumentů, grafické uživatelské prostředí, export výstupů – MS Office, PDF, e-mail…

Moderní technologie

Všechny operace probíhají v reálném čase, vícesměrné datové přenosy on-line i off-line, databázová nezávislost, maximální automatizace prováděných operací, moderní vývojové prostředí…

Bezpečnost informací

Vysoká bezpečnost systému a konzistence dat, podrobný monitoring probíhajících transakcí a chybových stavů, práce v internet prostředí, mobilní přístup…

Výhody a přínosy v bodech

 • RIS.NET využívá nejnovější špičkové technologie
 • hlavní výhodou je vysoká parametrizace, rychlost a především bezpečnost dat
 • aktuální informace ve správný čas na správném místě
 • modulový ERP systém, který roste s Vašimi potřebami a požadavky
 • efektivní procesy, řízení zdrojů a informací na všech úrovních
 • větší efektivita, vyšší profitabilita a snížení nákladů
 • komplexní řízení společnosti jedním informačním systémem
 • samozřejmostí je zaručená aktuálnost legislativy
 • podpora strategického rozhodování a produktivní způsoby naplňování cílů

Nasazení systému RIS.NET

 • je proces, na kterém se podílí obě strany,
 • nejde zdaleka o pouhou instalaci programu do počítače
 • proces přebírá dosažené zkušenosti, nastavení a parametrizace ze stávajícího IS RIS
 • zároveň dovolí nahradit „úzká místa“ stávajícího řešení řešením silnějším a obsáhlejším (společnost Saul je tvůrcem RIS.NET, může provádět přímé programové úpravy a uživatelská přizpůsobení)

  Napište nám