RIS.NET

Výroba

Modul kalkulace výroby v podnikovém informačním systému obsahuje následující základní funkce a charakteristiky.

Hlavní funkce

Kusovník
 • kusovník může obsahovat položky typu: služby, materiál, jiný kusovník
 • sledování verzí a variant kusovníků
 • sledování technologického odpadu a zužitkovaného odpadu
 • schematické zobrazení stromové struktury kusovníku
 • provázanost kusovníku do dalších funkcí obchodního systému (evidence sestav, zaměnitelnost dílů, generování VO rozkladem na díly)
 • export, import položek kusovníku do souboru
Výrobní plány
 • sdružování více výrobků (kusovníků) do plánované výrobní dávky
 • plánování výroby na konkrétní datum výroby nebo na výrobní týden
 • schematické zobrazení stromové struktury kusovníku v položce VP
 • možnost zadání plánované výrobní jednotky pro budoucí zpracování
 • výrobní dávky
 • sledování plnění výrobního plánu
 • propočty vyrobitelnosti výrobků a dostatečnosti zásob materiálu
 • analýza kritických položek materiálu s ohledem na VO a ostatní výrobní plány
 • sledování technologického odpadu a zužitkovatelného odpadu
 • tiskové přehledy opisy
Výrobní dávky
 • sdružování více výrobků
 • rozdělení položek dávky na výrobní jednotky
 • schematické zobrazení stromové struktury kusovníku v položce VD
 • sledování vazby na výrobní plány a jejich plnění (generování VD z VP)
 • sledování technologického odpadu a zužitkovatelného odpadu
 • sledování výrobních čísel k výrobkům a spotřebovanému materiálu (ruční zadání i generování podle masky)
 • sledování atestů/šarží k výrobkům a spotřebovanému materiálu (ruční zadání i generování podle masky)
Generování skladových pohybů
 • hromadné zpracování výrobních dávek (výrobní linka)
 • dílčí generování (provedení výrobně montážního pohybu) pro jednotlivé výrobky přímo ve skladových dokladech
 • možnost sledovat veškeré výrobně montážní pohyby v členění na střediska, činnosti, zakázky

Návazné moduly

Bezpečnostní řešení

Bezpečnostní balíček rozšiřuje funkce systému RIS.NET o dodatečné funkce ...

Zobrazit více
Cestovné

Evidence cestovních příkazů slouží k evidenci pracovních cest zaměstnanců a k výpočtu ...

Zobrazit více
CRM

Modul CRM je online systém ke komplexnímu plánování a řízení ...

Zobrazit více
Dávkové úlohy

Modul dávkových úloh slouží k usnadnění hromadných operací ...

Zobrazit více
DMS

Modul Uložiště dokumentů umožňuje ...

Zobrazit více
eDokumenty

Modul eDokumenty slouží ke zpracování dokladů v elektronické podobě. Základem je ...

Zobrazit více
Smlouvy

Modul Smlouvy slouží pro evidenci smluvních závazků ...

Zobrazit více
Insolvence

Modul Insolvence obsahuje následující základní funkce a charakteristiky ...

Zobrazit více
Majetek

Modul Evidence majetku obsahuje následující základní funkce a charakteristiky ...

Zobrazit více
Obchod

Modul Obchod obsahuje následující základní funkce a charakteristiky ...

Zobrazit více
Servis

Modul Servis sleduje veškerou komunikaci se zákazníky ...

Zobrazit více
Sklady

Modul Sklady obsahuje následující základní funkce a charakteristiky ...

Zobrazit více
Účetnictví

Modul Účetnictví obsahuje následující základní funkce a charakteristiky ...

Zobrazit více
Výroba

Modul Kalkulace výroby obsahuje následující základní funkce a charakteristiky ...

Zobrazit více
Zpět na přehled modulů

  Napište nám