Proč zvolit náš podnikový informační systém?

Pomocí informačního systému uvidíte vše na jediném místě přehledně a vedle sebe. Software Vám umožní naprostou kontrolu nad Vaší společností!

Cenová přijatelnost
Snadná implementace
Přátelské ovládání
Maximální úspora času
Naprostý přehled

Hlavní výhody

Otevřený systém

Komplexní ERP s propojenými moduly, integrace doplňujících funkčních oblastí, do existujícího IT prostředí…

Detailní parametrizace

Vysoká míra nastavení uživatelských požadavků, detailní systém přístupových práv…

Spolehlivost, výkonnost

Víceletá databáze, více účetních období uživatelsky nastavitelných, účtování v cizích měnách a více firem s následnou konsolidací, podpora mezinárodního výkaznictví, zpracovávání velkého objemu dat, automatická identifikace…

Aktuálnost

Generátor výstupních sestav, analýzy a ukazatele, elektronické zpracování a archivace dokumentů, grafické uživatelské prostředí, export výstupů – MS Office, PDF, e-mail…

Moderní technologie

Všechny operace probíhají v reálném čase, vícesměrné datové přenosy on-line i off-line, databázová nezávislost, maximální automatizace prováděných operací, moderní vývojové prostředí…

Bezpečnost informací

Vysoká bezpečnost systému a konzistence dat, podrobný monitoring probíhajících transakcí a chybových stavů, práce v internet prostředí, mobilní přístup…

Inovace podnikových informačních systémů

Středně velké i velké společnosti dnes v podstatě nemají zásadní rozdíly ve způsobu přístupu k trhu. Globalizace otevírá nové příležitosti, ale zároveň nutí podniky k většímu tlaku na efektivitu a maximálnímu využívání svých zdrojů, k dokonalejší spolupráci se zákazníky, partnery a dodavateli a vyšší tlak na návratnost vložených investic. Klíčovým faktorem úspěšnosti v rámci takto dynamického tržního prostředí jsou lidé na všech pozicích podniku a jejich znalosti.

Architektura řešení RIS

Systém RIS je zpracován jako aplikace typu klient-server. Variabilně lze zvolit dvou nebo třívrstvou architekturu. Dvouvrstvá architektura „databázový server – pracovní stanice“ je realizována instalací kompletního aplikačního software na každé pracovní stanici s přístupem na databázový server…

Zjistěte více...

    Napište nám