TOP-RIS

Firemní sestavy

Krom základních účetních sestav z hlavní knihy (předvaha, výsledovka, deník) a účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash-flow) jsou k dispozici i finanční analýzy a grafy. Již v tomto modulu je možné vytvářet vlastní sestavy, a to pomocí uživatelsky definovaných šablon.

Hlavní funkce

Základní funkce
  • standardní účetní sestavy jako jsou předvahy, výsledovky
  • vše je možné definovat ve statickém pohledu, ale i v časových řadách – měsíční, čtvrtletní a roční
  • je možné počítat nejen základní účetní výkazy, ale je možné tvořit i vlastní výkazy a reporty
Ostatní
  • srozumitelné grafy
  • z každé sestavy snadný odskok na detail položek

Náhled

Návazné moduly

Cash-flow

Originální zpracování výkazů Cash-flow přímou metodou z položek peněžních účtů.

Zobrazit více
Fakturace

Modul pro uživatele RIS D++

Zobrazit více
Firemní sestavy

Kromě základních účetních sestav z hlavní knihy (předvaha, výsledovka, deník) a účetních ...

Zobrazit více
Holding - Agregace

Modul agregace umožňuje sehrání účetních uzávěrek více firem ve ...

Zobrazit více
Obchodní statistiky

Submodul pro uživatele obchodního a skladového modulu RIS.

Zobrazit více
Pohledávky a závazky

Saldokontní sestavy lze rozdělit do třech typů, a to opis položek, opis obratů a ...

Zobrazit více
Vnitropodnikové řízení

Vnitropodnikové sestavy jsou určeny firmám, které pracují s vnitropodnikovým ...

Zobrazit více

    Napište nám