RIS

Evidence smluv

Modul Smlouvy je modulem evidenčním, tj. slouží pro evidenci smluvních závazků dané právnické osoby.

Hlavní funkce

Evidenční kniha pro sledování základních smluvních parametrů
 • smluvní strany
 • osoby oprávněné k jednání
 • předmět smlouvy
 • data platnosti a účinnosti smlouvy
 • cena plnění
 • záruční doba
 • výpovědní lhůta
 • způsob platby
 • způsob výběru dodavatele
 • evidenční číslo smlouvy
 • grafické znázornění stavu smlouvy
Orientace a vyhledávání v evidenci smluv
 • pro snazší orientaci a vyhledávání v evidenci je zabudován číselník klíčových slov, podle kterých lze vyhledávat jednotlivé typy smluv
Dodatek smlouvy
 • změna ve smlouvě je vždy podchycena dodatkem. Každý dodatek je v evidenci vždy samostatně evidován. Ve srovnání se skutečně podepsaným dodatkem jsou v dodatku v evidenci smluv obsaženy vždy všechny aktuální údaje. Tím je zajištěn fakt, že na posledním dodatku uživatel nalezne všechny aktuální platné náležitosti smlouvy
Schválení smlouvy
 • pro schválení smlouvy oprávněnými osobami je připraven tisk průvodky smlouvy. Vzhled a obsah průvodky si vždy definuje uživatel. Průvodka je po odsouhlasení připravena
Přístup ke smlouvám
 • přístup ke smlouvám je řízen dle práv uživatele k jednotlivým střediskům
Čerpání zdrojů
 • čerpání zdrojů na smlouvu z přidělených finančních limitů je zpracováno obdobně jako v modulu vydaných objednávek
Kontrola na částku smlouvy
 • v knize přijatých faktur je zapracována kontrola na celkovou částku smlouvy
Tiskové sestavy
 • součástí modulu evidence smluv jsou tiskové sestavy. V sestavách lze kombinovat údaje z evidence smluv a vydaných objednávek. To je vhodné pro sledování stavů čerpání finančních limitů
Uložiště dokladů
 • evidence smluv neobsahuje plný text smlouvy, ale je připojena na úložiště dokladů. V uložišti je možné ke každé smlouvě připojit libovolný počet dokumentů
Dané řešení je připraveno k rozšíření
 • možnosti zveřejňování smluv
 • kontrola čerpání finančního limitu

Náhled modulu

Návazné moduly

Bezpečnostní řešení

Bezpečnostní balíček rozšiřuje funkce systému RIS.NET o dodatečné funkce ...

Zobrazit více
Cestovné

Evidence cestovních příkazů slouží k evidenci pracovních cest zaměstnanců a k výpočtu ...

Zobrazit více
CRM

Modul CRM je online systém ke komplexnímu plánování a řízení ...

Zobrazit více
Dávkové úlohy

Modul dávkových úloh slouží k usnadnění hromadných operací ...

Zobrazit více
DMS

Modul Uložiště dokumentů umožňuje ...

Zobrazit více
eDokumenty

Modul eDokumenty slouží ke zpracování dokladů v elektronické podobě. Základem je ...

Zobrazit více
Smlouvy

Modul Smlouvy slouží pro evidenci smluvních závazků ...

Zobrazit více
Insolvence

Modul Insolvence obsahuje následující základní funkce a charakteristiky ...

Zobrazit více
Majetek

Modul Evidence majetku obsahuje následující základní funkce a charakteristiky ...

Zobrazit více
Obchod

Modul Obchod obsahuje následující základní funkce a charakteristiky ...

Zobrazit více
Servis

Modul Servis sleduje veškerou komunikaci se zákazníky ...

Zobrazit více
Sklady

Modul Sklady obsahuje následující základní funkce a charakteristiky ...

Zobrazit více
Účetnictví

Modul Účetnictví obsahuje následující základní funkce a charakteristiky ...

Zobrazit více
Výroba

Modul Kalkulace výroby obsahuje následující základní funkce a charakteristiky ...

Zobrazit více
Zpět na přehled modulů

  Napište nám