Termíny školení

Vyberte si téma a oblast školení, které Vás zajímá.

Duben 2024

Termín Kód Téma Rozsah Cena
24. 04. 2024 TOP01 Základní školení 2 hod. 1500 Kč
29. 04. 2024 TOP03 Správa a administrace systému 1 hod. 1000 Kč

Květen 2024

Termín Kód Téma Rozsah Cena
02. 05. 2024 RIS06 Vnitřní doklady 1 hod. 1200 Kč
09. 05. 2024 RIS07 Skladová evidence 2 hod. 1200 Kč
14. 05. 2024 RIS11 Hlavní kniha 2 hod. 2000 Kč
16. 05. 2024 RIS08 Obchod 4 hod. 2500 Kč
21. 05. 2024 RIS04 Banka, el. komunikace 3 hod. 2000 Kč
23. 05. 2024 TOP02 Tvorba vlastních výkazů 2 hod. 2000 Kč

Červen 2024

Termín Kód Téma Rozsah Cena
03. 06. 2024 RIS01 Ovládání systému 1 hod. 800 Kč
05. 06. 2024 RIS03 Kniha pohledávek 4 hod. 2000 Kč
06. 06. 2024 RIS05 Kniha závazků 3 hod. 2000 Kč
11. 06. 2024 RIS13 Roční uzávěrka 2 hod. 2000 Kč
13. 06. 2024 RIS09 Majetek 4 hod. 2200 Kč
18. 06. 2024 TOP01 Základní školení 2 hod. 1500 Kč
20. 06. 2024 RIS02 Pokladna 2 hod. 1200 Kč
25. 06. 2024 TOP03 Správa a administrace systému 1 hod. 1000 Kč

Červenec 2024

Termín Kód Téma Rozsah Cena
03. 07. 2024 RIS11 Hlavní kniha 2 hod. 2000 Kč
11. 07. 2024 RIS08 Obchod 4 hod. 2500 Kč
18. 07. 2024 RIS15 Správa systému 3 hod. 2500 Kč
23. 07. 2024 TOP02 Tvorba vlastních výkazů 2 hod. 2000 Kč

Srpen 2024

Termín Kód Téma Rozsah Cena
01. 08. 2024 RIS10 Kniha DPH 4 hod. 2500 Kč
06. 08. 2024 RIS01 Ovládání systému 1 hod. 800 Kč
08. 08. 2024 RIS12 Saldokonto 4 hod. 2500 Kč
13. 08. 2024 RIS13 Roční uzávěrka 2 hod. 2000 Kč
15. 08. 2024 RIS14 Správa systému 2 hod. 2000 Kč
20. 08. 2024 RIS03 Kniha pohledávek 4 hod. 2000 Kč
22. 08. 2024 TOP01 Základní školení 2 hod. 1500 Kč
28. 08. 2024 TOP03 Správa a administrace systému 1 hod. 1000 Kč

Září 2024

Termín Kód Téma Rozsah Cena
03. 09. 2024 RIS11 Hlavní kniha 2 hod. 2000 Kč
05. 09. 2024 RIS02 Pokladna 2 hod. 1200 Kč
10. 09. 2024 RIS05 Kniha závazků 3 hod. 2000 Kč
12. 09. 2024 RIS04 Banka, el. komunikace 3 hod. 2000 Kč
17. 09. 2024 RIS15 Správa systému 3 hod. 2500 Kč
25. 09. 2024 TOP02 Tvorba vlastních výkazů 2 hod. 2000 Kč

Říjen 2024

Termín Kód Téma Rozsah Cena
02. 10. 2024 RIS01 Ovládání systému 1 hod. 800 Kč
08. 10. 2024 RIS03 Kniha pohledávek 4 hod. 2000 Kč
10. 10. 2024 RIS07 Skladová evidence 2 hod. 1200 Kč
15. 10. 2024 RIS06 Vnitřní doklady 1 hod. 1200 Kč
17. 10. 2024 RIS10 Kniha DPH 4 hod. 2500 Kč
22. 10. 2024 RIS12 Saldokonto 4 hod. 2500 Kč
24. 10. 2024 TOP01 Základní školení 2 hod. 1500 Kč
30. 10. 2024 TOP03 Správa a administrace systému 1 hod. 1000 Kč

Listopad 2024

Termín Kód Téma Rozsah Cena
05. 11. 2024 RIS02 Pokladna 2 hod. 1200 Kč
07. 11. 2024 RIS05 Kniha závazků 3 hod. 2000 Kč
12. 11. 2024 RIS04 Banka, el. komunikace 3 hod. 2000 Kč
14. 11. 2024 RIS09 Majetek 4 hod. 2200 Kč
19. 11. 2024 RIS11 Hlavní kniha 2 hod. 2000 Kč
21. 11. 2024 RIS14 Správa systému 2 hod. 2000 Kč
26. 11. 2024 RIS15 Správa systému 3 hod. 2500 Kč
27. 11. 2024 TOP02 Tvorba vlastních výkazů 2 hod. 2000 Kč

Prosinec 2024

Termín Kód Téma Rozsah Cena
03. 12. 2024 RIS10 Kniha DPH 4 hod. 2500 Kč
05. 12. 2024 RIS08 Obchod 4 hod. 2500 Kč
10. 12. 2024 RIS12 Saldokonto 4 hod. 2500 Kč
12. 12. 2024 RIS13 Roční uzávěrka 2 hod. 2000 Kč
17. 12. 2024 TOP01 Základní školení 2 hod. 1500 Kč
19. 12. 2024 TOP03 Správa a administrace systému 1 hod. 1000 Kč

Naši lektoři

    Napište nám